Rễ tranh nấu mía lau

Cây cỏ tranh có bộ rẽ chùm, ăn lan rất xa, đâm chồi rất mạnh, lấy rễ treo lên cây hàng tháng chúng vẫn sống và đâm chồi.

Ở quê người ta lấy bộ rễ tranh để nấu nước uống rất mát nhất là vào mùa hè nóng nực.

Người ta dùng cái phản hay lưỡi hái để phát cỏ tranh, sau đó cuốc đất lên, rễ tranh bám đất chặt kín như mạng nhện, lượm rễ rũ đất rồi cho vào thúng, đem về rửa sạch, phơi khô, kế đến để vào chảo sao hay phơi cho khô để dành nấu nước uống.

Nước rễ tranh uống mát lại ngon thơm mùi rễ tranh có xen lẫn mùi đất nghe cũng dễ chịu. Đôi khi còn cho thêm vài lóng mía lau uống càng ngọt ngon hơn. Nước rễ tranh mía lau có màu vàng nhạt. Mùi thơm nhẹ phảng phất, uống vào thấy nhẹ người, sảng khoái hẳn lên.

Nói là mùa hè uống nước rễ tranh, chứ thật ra bạn có thể nấu nước rễ tranh uống quanh năm cho cả nhà, cái siêu đất bắc trên bếp suốt ngày khi nào khát hoặc làm vườn mệt nhọc vô rót uống. Uống nước rễ tranh riết rồi cũng ghiền, thiếu vắng cũng nhớ đấy.


Theo Văn hóa nghệ thuật ăn uống


Bình luận (0)Add Comment

Viết bình luận
Nhỏ hơn | Lớn hơn

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Nhiều cách phòng nhiễm E.coli

E.coli là tên viết tắt của vi khuẩn Escherichia coli. Chỉ trong vòng 40 giờ sau khi sinh là E.coli từ thức ăn, nước uống, bình sữa, ly, muỗng, bàn tay người chăm sóc…

viagra cash sale 4 side effects buspar zithromax counter canada ordering zovirax ointment splitting 20mg cialis lexapro pill splitting reditabs viagra lexapro schizoaffective disorder cheapest viagra joblot viagra usa mastercard lasix 40 mg preis zoloft drug store purchase viagra uk amitriptyline zoloft together justnaturals.com kamagra 30 mg of propranolol lexapro without script metformin 850 kaufen order zithromax antibiotic bactrim tabletas 80 400 can phenergan crushed cialis pbs australia usa viagra vitaminli lexapro 10 mg tratamiento viagra nuspojave pdf uk drugsl viagra lisinopril cause miscarriage nolvadex 20 mg forum doxycycline mouse water buy zovirax crema clomid cost fertility zovirax tabletas efervescentes viagra priced right cialis 5 mg precio celebrex generic celecoxib cialis labelled uses valtrex cost mexico clomid price za nexium 40 mg mups kamagra upustvo srbija online cialis cheapest clomid in usa viagra come using nexium 20 mg bid uso di diflucan valtrex drug manufacturer cialis 5mg fta zoloft uses drugs xenical alli india kamagra cukriky cialis cost comparison kamagra uk co prezzo cialis 10 mg prednisone 20mg westward xenical generic 120mg cialis per pill prednisone win 20 mg medistar viagra tablets cialis drugs online nexium help canada cipro otic price 10 mg cialis mainteance bactrim is dangerous vasodilator drugs viagra viagra dapoxetine usa non generic levitra kamagra jelly buy augmentin 62 5mg unusual vision cialis buspar drugs forum 500mg zithromax dosage viagra prescription information prednisone uses 10 mg viagra get high viagra man costume lisinopril hydrochlorothiazide used 8000 mg herbal viagra viagra do canada viagra prescription france viagra 25 mg rezeptfrei cytotec kaufen schweiz propranolol tablete cena suscribe to viagra ubat nexium 40mg muscle twitching cipro tadalafil kamagra plus levitra 20 mg orodispersibile metformin bp 500 mg lexapro causing diarrhea buspar plus wellbutrin zovirax ointment uk viagra spray usage xenical price 21 metformin 397 pill prednisone oral drugs viagra philippines prescription dedem viagra yutmus metformin tablet mg viagra usual dose cialis 50 mg fiyat order propecia india order cialis com conception using viagra metformin 500 mg ingredients muscle spasms lisinopril kamagra cheap paypal celebrex 5 mg savoia cipro gerusalemme buspar acute anxiety 20 mg strattera spier cialis canada indonesia buying viagra cialis 5 mg dawkowanie lasix m 20 mg cialis ou generico lasix retard 40 mg medication lexapro 10mg nexium 40 mg makedonija abnehmen tabletten xenical raskaus ja diflucan viagra stood online nolvadex source australia panafcort prednisone tablets metformin pernicious anaemia propecia coupons online buspar packungsbeilage lisinopril 5 mg hypertension cialis 5 mg pret prednisone cause ed wholesale paypal kamagra lexapro liquid cost split viagra pills order viagra malaysia prednisone 10mg cold synthroid causes fatigue cialis 2.5 mg testimonios viagra prices walmart 2012 taking 200 mg doxycycline vitex clomid together cytotec buy now viagra tablets telugu lasix tab 20mg viagra chewtabs antidepressant drug citalopram buy doxycycline injectable lisinopril 4 prescription propecia brand 5mg sinusitis antibiotics augmentin viagra causes stroke cheapest viagra overnight goi augmentin 500mg vegetal viagra review tarif propecia 1mg levitra without pres walgreens generic levitra viagra pompharmacy zoloft sertraline 25mg cialis aust viagra 10mg price kamagra gel sale buspar amazing nolvadex and tribulus zoloft 50 mg indicaciones prednisone usual dosage mixing zoloft mushrooms money order cialis xenical fugsi kurus lisinopril 10mg bula metformin und muskelschmerzen viagra online vergleich celebrex caps 200 mg generic zoloft pill dapoxetine australia generic wellbutrin brands generico do lasix xenical guardian pharmacy use viagra hindi prednisone 20 mg bronchitis zovirax tabletten beipackzettel usv limited metformin prednisone 20 mg arthritis cialis 3mg metformin plus exercise buy doxycycline 100 viagra pushup youtube synthroid cause hypertension doxycycline pharmacy singapore augmentin virus intestinale use cialis wiki diflucan 200 foglietto illustrativo augmentin 250 mg thuoc tesco price cialis cialis brand australia nexium forgetfulness order cipro xr viagra with tribulus cycle 5 sous clomid celebrex versus prednisone cialis australia bottle glucophage 500 mg pret propranolol 60mg desi viagra online viagra comparison uk custa viagra bh cytotec de genericos ibuprofen plus prednisone zovirax custa cialis tablets 20mg mg of lisinopril getting viagra vienna lexapro 10 mg 14 comprimidos rush limbaugh cialis cialis 2011 sales price lexapro propranolol sa 160 mg price check cialis zoloft online india cialis uses say lisinopril 10 mg capsule buy clomid metformin levitra indian brand efek cialis 20mg viagra uk review metformin itchy anus astrazeneca nexium 40mg viagra generico argentina augmentin generic publix generic valtrex pricing quanto custa viagra 2011 virus viagra mail rx4 viagra generic priligy canada buy bactrim us manufacturer cialis pills tetracycline drug resistance tricks using levitra corticosteroids and prednisone lowest mg viagra buspar serotonin erythromycin 250mg tabs clomid 50mg days cipro no rx cialis de5mg usos del wellbutrin buying doxycycline injection cialis pills color zoloft discount program nexium sore muscles cialis aus luxemburg metformin biomo 1000 mg aspergillus fumigatus diflucan prescription of prednisone doxycycline hyc pill common uses prednisone viagra pills wank losartan hydrochlorothiazide prices propranolol wzf tabletki viagra price bahamas price viagra levitra levitra en costco buspar dosages generic viagra rxmeds zoloft used treat cipro drug names viagra online kaufen augmentin tabletki dawkowanie augmentin 500 mg duration cost of valtrex wellbutrin muscle tension valtrex user ratings generic cialis gel viagra ranbaxy price doxycycline causing gout kamagra uk reliable celebrex 200 mg dose bactrim costo mexico cialis white pill 100mg zoloft reviews phenergan tablete galenika pfizer viagra indonesia just started synthroid 100mg viagra fails viagra pills walmart viagra generika 100mg generic lexapro test venta genericos viagra diflucan intravenous infusion soft viagra tabs can buspar snort generic cialis results nsw viagra prescription viagra pills canada lexapro drug cialis okunusu buspar beta blocker nexium sales 2012 cialis 0.5mg doxycycline other drugs kamagra cheapest ever diflucan 100 mg dosage nausea after diflucan drug information prednisone nolvadex cause depression viagra gold price wellbutrin xl 75 mg augmentin proteus mirabilis celebrex schedule drug cialis deutschland kaufen purchase viagra belgium viagra medicare australia citalopram drug bank dapoxetine au canada rate generic viagra cialis tadalafil 100mg nolvadex manufacturer india prednisone 40mg metformin temsirolimus generic vs cialis levitra 30mg etkisi regalis generic cialis canada female viagra composition cialis 20 mg valtrex rx dosage compra viagra generico doxycycline 50mg caps cialis 50 mg tadilalaf generic name amoxil clomid round 2 100 mg zovirax tablets coupon 1000 mg metformin ovulation zovirax online kopen bupropion plus prozac atenolol hydrochlorothiazide together prednisone intravenously red viagra pill how get viagra mp 37 pill doxycycline 300 mg zoloft overdose 2.5 mg cialis mexico doxycycline 600mg headache strattera dosage 18 mg wellbutrin generic watson clomid nausees bactrim muscle weakness lisinopril drug name viagra india review viagra uso quotidiano order viagra direct phenergan oral tablet medlineplus wellbutrin cipro 250 mg dosierung viagra cheap type viagra bestellen dokteronline viagra prices drop streptococcus pneumoniae erythromycin 40 mg cialis reviews cialis without dr help getting lexapro girls viagra buy buspar in pakistan zusammensetzung von viagra 150 mg dose clomid discount drug viagra is cialis prescription buy prednisone dogs pfizer brand viagra prescription nexium coupon lexapro 5mg benefits tescos viagra 50 mg generic brand prednisone cialis 10 mg esperienze generic viagra available levitra order pharmacy clomid multiples australia 1 quarter pill viagra cymbalta versus lexapro cheap viagra 150 mg viagra discussioni buspar psilocybin taking 3 diflucan pills lexapro cause constipation purchase phenergan suppository uk viagra line nexium versus prevacid medicamento wellbutrin 300 mg viagra generic issues zoloft anxiety pills review nexium 40 mg discount offbrand viagra amoxil 50 mg propecia 1mg results cialis 10 mg dosis lasix compresse 25 mg pfizer cytotec philippines Levitra 20 pills Buy cialis diario 2 5mg zoloft muscle tremors prednisone 5 mg ingredients viagra tablets hindi cheap viagra london strattera 80 mg generic bactrim tablet size xenical quem usou propecia muscle building augmentin drug card zithromax 1000 mg daily doxycycline 250 mg tabs viagra for muscle 5sildenafil cialis generico levitra prices canada cialis buy malaysia 25 mg phenergan iv viagra 2800mg buspar kidney damage cialis soft 10 mg lexapro 75mg celebrex cost help sample viagra online zoloft lustral cialis price generic cialis tablets reviews xenical phil price paxil buspar combination starting clomid 50 mg generic viagra medicine buspar posologie cialis 3 day delivery amoxil 250 mg capsules prednisone generic deltasone cialis pharmacy costco cialis infarctus levitra coupon 20 mg 150mg diflucan order viagra best use iui clomid 25mg zithromax buy eu levitra dose cost lisinopril hctz 20 12.5 mg kamagra london uk cheap quality viagra j13 sous clomid dapoxetine in uk military pharmacy viagra pricing prescription viagra augmentin sinusitis dosage buy authentic priligy viagra prescription germany 10 x cialis 10mg buy zoloft free viagra usage forum cialis 100mg japan buspar synthroid levitra 20 mg schmelztabletten misoprostol cytotec pfizer cialis 20mg 30er prednisone and leukemia clomid 50mg progesterone buspar max dosage cialis teenage use propecia propak cost celecoxib celebrex 200 mg wellbutrin price walgreens cialis tablets tadalafil guaranteed cheapest cialis cipro 100 mg phenergan discussions kamagra pill splitter prednisone 30 mg effects lisinopril lupin 5mg buy levitra ups xenical buy adipex citalopram propranolol together cheap viagra jellies prednisone tablets diabetes buy levitra london prednisone glucocorticosteroids cialis prescription coverage viagra philippinen kaufen cialis .05 mg lisinopril 10 mg ratiopharm caffeine and buspar bittere pillen metformin drug bactrim ds propranolol exhaustion phenergan cluster headaches msn viagra virus viagra sale za 500 mg of doxycycline 400 mg viagra dose lexapro nurofen together lexapro drug facts viagra ohne lust doxycycline tablets uk glucophage 500mg metformin doxycycline uti cause precio strattera 10 mg wellbutrin versus pristiq bleeding using clomid no prescription hydrochlorothiazide buspar definition buy kamagra store generic medicine nexium drug interaction nexium zithromax suspension water average cost synthroid lexapro buy 10mg viagra canadian office 40 mg generic cialis dapoxetine priligy australia tetracycline capsules 250mg diflucan obat untuk cipro cost walgreens lisinopril sinus headache clomid overnight delivery diflucan pediatric use 10 mg viagra eon generic wellbutrin levitra 5 mgs contraindications viagra use dapoxetine approval australia walgreens pharmacy cialis prednisone inflammation sinus panic disorder zoloft lustral zoloft difference buspar vs abilify paypal canada viagra cialis pharmacy india prednisone dosage 2.5mg cipro brand generic rx cialis cialis online originale bactrim tablete indikacije cialis 20mg erfahrung cialis buy paypal cialis generic colombia cipro prices walgreens augmentin flavorx kamagra tabletka levitra dosage 30mg diflucan 7cps 200mg 40 mg lasix effects drug called zoloft online cialis safe viagra users statistics fake viagra india dosaggio cialis 5mg levitra shop buy doxycycline muscle loss 50 mg clomid twins augmentin dose adjustment propecia and cost zithromax drugs.com cialis 5mg.hungar zovirax tablets dogs lisinopril hctz canada cytotec to buy bactrim 80 400 mg tablets lisinopril medication tablets phenergan infusion kamagra 600 mg uk china generic cialis dapoxetine drug clomid users 2012 kamagra uk buy phenergan versus polaramine viagra 25mg australia kamagra brause kaufen 5mg lexapro dosage buy cheap lexapro viagra prescription belgique buspar long acting viagra 100 mg cost viagra vicodin together viagra in uk buy nolvadex supplements clomid 200mg pcos propranolol target pharmacy lasix causes hyperglycemia extreme nausea lexapro cialis tablet col diflucan drug test doxycycline hyclate esophagus price for cialis obat cytotec pfizer wellbutrin 150 mgs tesco price viagra nexium cause nystagmus cheap viagra in escitalopram versus citalopram cialis pill cutter buy propecia mastercard strattera 60 mg kopen kamagra fast delivery 200mg clomid ovulation boots online viagra zovirax suspension expiry viagra 25mg works india viagra net buspar dosage sizes augmentin cause ulcers nebenwirkungen viagra 100mg walgreens cost cialis diflucan versus sporanox uses for glucophage erythromycin uses uti nexium users reviews ranbaxy generic valtrex zovirax online consultation xenical generico dosis grapefruit buspar interaction clomid nolvadex australia lexapro cause ocd wellbutrin menopause depression walgrees cialis price online cialis tadalafil 60mg nexium celebrex occasional use cialis flushed face glaxosmithkline zovirax suspension doxycycline 25 mg acne viagra drugtest doxycycline dosage 40 mg cialis india wikiped cytotec drug dosage cipro tablet kullanimi lisinopril 20 mg cough cipro hexal tabletten zovirax cream costs cipro causes burning cvs synthroid cost viagra overnight shipping kamagra cheap india thuoc bactrim 480mg lisinopril arrow 20 mg buspar 50 mg vomen viagra uk hydrochlorothiazide bullous pemphigoid nicosia cyprus viagra pill finder viagra viagra tablet company celebrex 200mg kaina buy prednisone 10 mg 10 mg prednisone acne viagra onlinesouth africa bactrim ds use 1000 mg metformin pregnant 100mg viagra etkisi levitra profesional 10 mg cialis pills toronto generic valtrex ineffective montelukast and cipro synthroid sleeping pills viagra tablets advantages cialis 20 mg opinie augmentin and tinnitus phenergan elixir 5 mg pom pharmacy viagra lexapro 10 mgs lisinopril drug image nexium 20 mg vidal sinusitis zithromax dosage nexium prescription prices generico viagra 50mg citalopram 60 mg clomid ovulation douloureuse levitra and volumepills price viagra dropped viagra tablets best bactrim ds cost nolvadex to australa augmentin causing nausea levitra 20mg germany zoloft still anxious valtrex 1000 mg nedir generic propecia lawsuit wellbutrin not generic online chat viagra propecia pharmacy approved duracion viagra 50 mg lexapro 5mg tablet buy lasix diuretic wellbutrin sinus pressure zithromax reviews sinusitis viagra reviews 100 mg cheapest wellbutrin xl synthroid 88 mcg generic cialis 2.5mg pakistan lexapro and delusions nolvadex us paypal cialis buy london viagra 12.5 mg sandoz kamagra generic uk generic wellbutrin buy nolvadex brand sale buy viagra edinburgh augmentin chewable 400 mg lexapro cost uk nolvadex pink pill cialis 20 mg einnehmen synthroid dosage .05 mg prescription nexium dosage 20 mg nolvadex eod lisinopril drug identification valtrex drug screen natural indian viagra robust like viagra nexium 40mg cost price levitra bactrim drug contraindications propranolol 40 mg precio indian viagra qatar clomid annostus zovirax generic valtrex viagra india names atlantic pharmacy cialis clomid otc drug nolvadex gynecomastia uso docmorris levitra 20mg generic viagra description buspar shaking cialis online deutschland doxycycline dog uses propecia celebrity users doxycycline tablets elderly diflucan 3 tablets doxycycline 500mg bestellen viagra quantos mg canada viagra forum buspar and gas zithromax 500mg tagalog cialis cost pharmaplus viagra clitorus drug manufacturers lexapro uses nexium medication lexapro and buspar kamagra jelly usage ic propranolol 60 mg cytotec 200mg dosage